Bilety

Bilety można nabyć na godzinę przed koncertem

w kasie na dziedzińcu Kościoła pw. Św. Trójcy, ul. Św. Trójcy 4, 80-822 Gdańsk, a przed koncertem w dniu 31.08. także w Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki (żółty budynek)

(przyjmujemy płatność gotówką), lub na Ticketmaster

Miejsca na koncerty nie są numerowane.

Bilety ulgowe przysługują:
młodzieży szkolnej i studenckiej (z ważną legitymacją), emerytom i rencistom, posiadaczom Karty do Kultury.

Honorujemy KARTĘ DUŻEJ RODZINY. Dla jej posiadaczy wprowadzone są zniżki 50% na każdy z koncertów.

Miejsca tegorocznych wydarzeń:

Kościół OO. Franciszkanów p.w. Św. Trójcy w Gdańsku, ul. Św. Trójcy 4
Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku  ul. Łąkowa 1-2 (żółty budynek)
Koncert Cena
środa 29.08.2018 godz. 19.30
Kościół Św. Trójcy

Pratum Integrum
30 zł N, 20 zł U
czwartek 30.08.2018 godz. 19.30
Kościół Św. Trójcy

Jean Rondeau
30 zł N, 20 zł U
piątek 31.08.2018 godz. 19.30
Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku

Naruhiko Kawaguchi
30 zł N, 20 zł U
sobota 1.09.2018 godz. 19.30
Kościół Św. Trójcy

Zespół Flores Rosarum (Polska)
30 zł N, 20 zł U
niedziela 2.09.2018 godz. 17.00
Kościół Św. Trójcy

Goldberg Baroque Ensemble
30 zł N, 20 zł U


Kompleks klasztorno-kościelny Św. Trójcy w Gdańsku
należy do największych i najświetniejszych budowli, jakie franciszkanie w Średniowieczu wznieśli w tej części Europy.

Pierwsi franciszkanie osiedlili się w Gdańsku w roku 1419. Około 1420 r. rozpoczęli budowę kościółka i klasztoru o konstrukcji szachulcowej. W 1431 r. rozpoczęto budowę większego, ceglanego kościoła pod wezwaniem Wieczerzy Pańskiej (obecne prezbiterium). Ok. 1480 rozpoczęto budowę wielkiego kościoła halowego. Ponadto prawdopodobnie na życzenie króla Kazimierza Jagiellończyka w latach 1480-1484 wzniesiono kościół św. Anny z przeznaczeniem na nabożeństwa w języku polskim. Równocześnie w latach 1481-1514 przebudowano klasztor. 4 X 1503 r. część kościoła św. Trójcy uległa zawaleniu. Ostatecznie prace budowlane zakończono w 1514 r. Pod wpływem reformacji gwardian klasztoru Jan Rollau w 1555 r., bez zgody władz kościelnych przekazał klasztor i kościół Radzie Miejskiej. W klasztorze założono słynne Gimnazjum Akademickie, które przetrwało do początków XIX w. W drugiej połowie XIX w. w murach dawnego klasztoru powstało muzeum.

W latach 1638-1695 wybudowano Dom Kazalnicowy, tzw. Ryglówkę.

W czasie działań wojennych w 1945 r. zniszczone zostało prezbiterium i częściowo wielki kościół. Już w marcu 1945 r. przybył tu pierwszy franciszkanin o. Norbert Uliasz. Proces naprawiania szkód i zniszczeń wojennych trwa po dzień dzisiejszy. W 1983 r. odbudowano sklepienia prezbiterium. W ostatnich latach m.in. gruntowej naprawie poddano dachy kościołów. Odbudowano barokową kopułę wieży zegarowej. Odbudowano sygnaturkę nad prezbiterium. Otworzono (2007) i udostępniono na nowo prezbiterium z poddanymi gruntownej renowacji gotyckimi stallami i barokowymi epitafiami. Trwa odbudowa wielkich manierystyczno-barokowych organów Martena Friese z 1618r.

Najcenniejsze zabytki kościoła Św. Trójcy to największy w Polsce zespół gotyckich stalli z 1510-1511 r. Jedyne w Polsce zachowane lektorium (część oddzielająca prezbiterium od korpusu głównego kościoła).Najstarsza na Pomorzu Gdańskim gotycka ambona z 1540r. Zespół drewnianych gotyckich herbów. Gotyckie ołtarze NMP i Św. Franciszka z warsztatu Mistrza Michała z Augsburga.